Historisk evolution

2017 utvecklingscenter

År 2017 inrättades utvecklingscentret för att förbättra fronten på marknaden och produkter.

2014 Ny fabriksbyggnad

Ny början

År 2014 inleddes fas II-verkstaden med en byggnadsyta på 24000 m² officiellt.

2012 Ny teknik

Nya projekt

Under 2012 utvecklades framgångsrikt RPVD-teknik för grön beläggning och reningsprojektet för frisk luft utvecklades vidare.

2009 ERP-system

Under 2009 lanserades ERP-systemet helt.

2008 New Era of Enterprises

2008 togs Weilin Industrial Park i drift och öppnade en ny era för företaget.

2006 Stora laboratorier

2006 inrättades ett stort aerodynamiskt laboratorium.

2004 Projektintroduktion

År 2004 introducerades det centrala luftkonditioneringsprojektet.

2002 Företagsetablering