Socail Ansvar

LÖPNINGSMILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

Företaget strävar efter att förse anställda med en säker och hälsosam arbetsplats för att undvika påverkan på regionen och dess omgivande miljö. Under tiden har den investerat i att bygga en industriell vattenreningsanläggning och införa en mängd olika tekniker för att uppnå grön och renare produktion, förbättra effektiviteten och säkerställa kvalitet.

New-and-High-tech-Enterprise